top of page

Problem med kyla ?

Vi är specialiserade på kylteknik för storkök och arbetar med kunder inom många olika branscher, inklusive restauranger, caféer, hotell, livsmedelsbutiker och skolor. Oavsett om du behöver installera, reparera eller underhålla dina kylmaskiner, kan vi hjälpa till.

Vårt fokus ligger på storkökskylar, vilket inkluderar ismaskiner, kylbänkar, kylskåp, frysskåp, kylrum och frysrum. Vi har omfattande erfarenhet av dessa maskiner och kan garantera att de fungerar optimalt så att du kan fortsätta driva din verksamhet utan avbrott.

Oavsett om du behöver en akut reparation eller planerar att installera en ny kylmaskin, kan du lita på att Net Kyl & Värme AB kommer att leverera kvalitativa tjänster.  Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster!

​         

 

 

Årlig kontroll av kylsystem

 

Vi hjälper dig att utföra läcksökningar och hålla koll på när det är dags att rapportera.

Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Miljönämnden senast den 31 mars efterkommande år.

 

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxid­ekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen.

 

Koldioxidekvivalenten räknas fram genom att multiplicera mängden köldmedias med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor) ex. 1 kg R404A motsvarar 3,9 ton koldioxid. GWP-värdet anger hur stark växthuseffekt som köldmediet har i förhållande till koldioxid.

 

Koldioxidekvivalenter och läckagekontroller

Mängden koldioxidekvivalenter

 

5 ton CO2e eller mer Läckagekontroller1 gång per 12 månader

 

50 ton CO2e eller mer Läckagekontroller 1 gång per 6 månader

 

500 ton CO2e eller mer Läckagekontroller 1 gång per 3 månader

 

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Olika köldmediegaser har olika GWP-värden, vilka påverkar hur mycket koldioxidekvivalenter en gas genererar. Se tabell på GWP-faktor på Naturvårdsverkets webbplats alternativt alltomfgas.se.

bottom of page