top of page

INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMP & AC MED ROT

Vi kan hjälpa er med installation av våra luft-luftvärmepumpar och fast-installerad AC i  Örebro,Vi erbjuder luftvärmepumpar med en  komplett installation till fast pris. Vi arbetar över hela Örebro med egna certifierade installatörer . Med ROT-avdraget kan du dessutom dra av 30% kostnaden för arbetet

 

                                                   Installeras av en certifierad kyltekniker

Att installera en värmepump, oavsett märke, är en komplicerad procedur. Enligt lag krävs att installationen där dragning av köldmedierör ingår utförs av en certifierad kyltekniker, vilket är standard för luft-luftvärmepumpar och även de flesta luft-vattenvärmepumparna. 

 

En luftvärmepump minskar dina kostnader för den köpta energin, genom att hämta värmeenergi från uteluften

En luft-luftvärmepump sprider värme via luften, och passar därför bäst i hus med öppen planlösning eftersom den varma luften då kan cirkulera fritt och värma en större del av huset. Om du har ett hus med direktverkande el kan en luft-luftvärmepump minska elkostnaderna för uppvärmning.

Luft-luftvärmepumpen utvinner värme ur uteluften. Förångaren tar värme från uteluften som sedan avges flerfaldigat till inomhusluften via kondensorn.

                                                                       Vad ingår i installationen? 

  • Väggkonsol med gummibussningar för utomhusdel

  • En rörlängd av max fyra meter mellan inne- och utedel

  • Täckkanaler med max. fyra meters längd. Täckkanaler täcker rören och kablarna så det ser bättre ut.

  • Utedelen placeras max 1,5 m ovanför marknivå

  • En håltagning i trä eller tegel, ej betong eller liknande

  • Eluttag måste finnas i anslutning till antingen innedelen eller utedelen. Kontrollera vad som gäller för din modell! Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via en förlängningskabel

  • Igångsättning och test av värmepump

  • Instruktion till kund om handhavande

  • Grovstädning

bottom of page